FOTOGRAFIA PRZYRODNICZA
Fotografia przyrodnicza jest tą dla mnie czystą pasją, w której bardzo ważną rolę odgrywa przypadek.